Công ty đuổi việc lao động nữ mang thai vì sáp nhập công ty có bồi thường không?

Ngày hỏi:05/12/2019

Hiện tại công ty tôi đang làm việc đang chuẩn bị giải thể sau khi sát nhập vào công ty khác. Một số bộ phận không cần thiết sẽ bị cắt và tôi đang mang thai ở tuần 29 – dự sinh vào tháng 2/2020. Nếu công ty chấm dứt hợp đồng (hợp đồng vô thời hạn) với tôi thì công ty phải bồi thường như thế nào? Mong anh/chị chia sẻ. Trân trọng!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 45 Bộ luật lao động 2012 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, giải thể công ty, cụ thể như sau:

   - Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

   Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

   - Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

   - Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

   Như vậy, người sử dụng lao động cho bạn nghỉ việc thì công ty không phải bồi thường cho người lao động mà phải trả trợ cấp mất việc làm cho bạn, trợ cấp mất việc làm được quy định tại Điều 49 Bộ luật lao động 2012.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn