Công ty đuổi việc lao động với lý do chung chung?

Ngày hỏi:16/09/2015
Ngày 5/7/2015 tối có bị 2 công nhân ở cty đánh tại phòng vệ sinh nam ở cty tôi không hề đánh trả. Tôi báo xếp quản lý, thì cấp trên yêu cầu đuổi việc cả 3 nhân viên không cần biết bên nào đúng với lý do sảy ra đánh nhau ở cty là phải đuổi việc... tôi làm đơn kiến nghị lên cty nhưng chưa có câu trả lời... tôi muốn hỏi cty đuổi việc như vậy có đúng không?
  • 1. Căn cứ quy định tại Điều 126 Bộ Luật lao động 2012, hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng khi có đủ căn cứ quy định, bao gồm:

   - Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

   - Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

   Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật lao động;

   - Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

   2. Hình thức kỷ luật sa thải phải được áp dụng theo đúng trình tự thủ tục theo điều 123 Bộ Luật lao động 2012.

   - Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

   a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

   b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

   c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

   d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

   - Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

   - Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

   - Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

   a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

   b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

   c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;

   d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

   - Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

   3. Theo Điều 128 Bộ Luật lao động 2012 quy định khi xử lý kỷ luật lao động Người sử dụng lao động (Công ty) không được:

   - Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.

   - Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

   - Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

   Như vậy, nếu Công ty không tuân thủ đúng quy định về căn cứ sa thải, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật nêu trên và hành vi vi phạm không có quy định trong nội quy lao động của Công ty thì quyết định sa thải của Công ty là không đúng quy định.


  Nguồn:

  http:// soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn