Công ty gặp khó khăn về kinh tế có được cắt giảm lao động?

Tôi làm việc tại một công ty trên địa bàn thị xã Sông công, ngày 5/5/2010 tôi ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm với công ty; đến ngày 5/5/2011 tôi ký tiếp hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm với công ty. Đến ngày 5/5/2013, công ty có thông báo với tôi về việc chấm dứt hợp đồng lao động căn cứ: “- Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty; - Căn cứ Điều 38, 39 về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.” Công ty cho rằng, công ty gặp khó khăn về kinh tế nên phải cắt giảm lao động và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với tôi. Trong nội dung thông báo, có nói rằng sau 45 này công ty sẽ thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động với tôi và trong thời gian này tôi phải nghỉ việc ở nhà (công ty sẽ chi trả số tiền tương đương với 45 ngày làm việc). Công ty làm vậy là đúng hay sai, quyền lợi của tôi được hưởng thế nào?

  Nội dung này được Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên tư vấn như sau:

  • Dựa trên những nội dung mà Anh cung cấp và quy định của pháp luật lao động chúng tôi có ý kiến trả lời như sau: * Về thời hạn hợp đồng lao động giữa anh và công ty: Hợp đồng lao động giữa anh và công ty ký lần đầu 5/5/2010 là hợp đồng lao động lần thứ 1, hợp đồng lao động ký ngày 5/5/2011 với công ty là hợp đồng lao động lần thứ hai và theo quy định thời hạn hợp đồng sẽ chấm dứt vào ngày 5/5/2012. Thời điểm này chúng ta áp dụng Điều 27 Bộ luật lao động (năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung): Khi hợp đồng lao động có thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Vậy, hợp đồng lao động của công ty với anh là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. * Về lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của công ty với anh có thể đưa ra những nhận định sau: - Thứ nhất, Về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của công ty với anh: Theo quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh. - Thứ hai, về lý do chấm dứt hợp đồng lao động. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì phải thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động và thực hiện thời gian báo trước theo khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động 2012. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc thì người sử dụng lao động phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định tại Điều 44, 46, 49 Bộ luật lao động 2012. Chính vì vậy, công ty đưa ra lý do kinh tế để chấm dứt hợp đồng lao động với anh và chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật là đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định của pháp luật (theo quy định tại Điều 41 Bộ luật lao động 2012). *Về quyền lợi: Khi công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với anh, công ty có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động 2012: “1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. 2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này. 3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động. 4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. 5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.” * Về phương án giải quyết vụ việc: Thứ nhất, Anh có quyền được kiến nghị với công ty về các quyền lợi hợp pháp mà anh được hưởng theo các quy định của pháp luật dựa trên các nội dung mà tôi đã phân tích nêu trên; Thứ hai, Anh có quyền nhờ công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở nơi anh làm việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; Thứ ba, Anh có thể nhờ hòa giải viên lao động của thị xã sông công hòa giải hoặc có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền để giải quyết vụ việc


  Nguồn:

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI NGUYÊN
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn