Công ty không bồi thường bằng hiện vật cho người lao động làm việc ở nơi ồn ào có đúng không?

Ngày hỏi:06/12/2019

Cho em hỏi: Hiện tại em đang làm việc tại khu vực mà tiếng ồn vượt mức quy định và được công ty trợ cấp 200.000 đồng/tháng. Gần đây công ty có ý định trang bị các thiết bị như chụp tai để cắt trợ cấp của chúng em. Vậy cho hỏi công ty làm vậy có đúng pháp luật không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH quy định: Phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cường các thiết bị an toàn và vệ sinh lao động để cải thiện điều kiện lao động; khi chưa thể khắc phục được hết các yếu tố nguy hiểm, độc hại thì phải tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động để ngăn ngừa bệnh tật và bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Khi người sử dụng lao động áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cường thiết bị an toàn lao động và cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm không còn yếu tố nguy hiểm, độc hại thì dừng thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.

   Như vậy, công ty bạn phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật, nếu khi chưa thể khắc phục được hết các yếu tố nguy hiểm, độc hại thì phải tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động.

   Còn nếu người sử dụng lao động áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cường thiết bị an toàn lao động và cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm không còn yếu tố nguy hiểm, độc hại thì dừng thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.

   Cho nên, việc công ty áp dụng các biện pháp như chụp tai không thể khắc phục hết được tiếng ồn, nên việc công ty dừng chế độ bồi thường bằng hiện vật (dừng chi trả trợ cấp 200.000 đồng/tháng) là trái pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn