Công ty không đóng kinh phí công đoàn có bị xử phạt?

Ngày hỏi:21/02/2019

Chào anh chị, công ty tôi có quy mô khoảng 15 lao động, trước đây cũng có ý kiến thành lập công đoàn cơ sở tại công ty nhưng người lao động không đồng ý thành lập công đoàn. Đến nay công ty tôi vẫn chưa có tổ chức công đoàn. Anh chị cho tôi hỏi công ty chưa thành lập công đoàn thì có phải đóng kinh phí công đoàn? Có bị xử phạt gì không mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP về đối tượng đóng kinh phí công đoàn:

   "Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

   1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

   2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

   3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

   4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

   5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

   6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

   7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động."

   Như vậy, theo quy định trên đây thì dù công ty bạn đã thành lập công đoàn cơ sở thì công ty bạn vẫn phải đóng kinh phí công đoàn. Việc thành lập công đoàn cơ sở không ảnh hưởng đến việc đóng kinh phí công đoàn của công ty. Công ty vẫn trích 2% thì quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động để đóng kinh phí công đoàn.

   Tại Điều 24c Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định:

   "1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

   a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;

   b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;

   c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

   2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

   3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này."

   Theo đó đối với doanh nghiệp không đóng kinh phí công đoàn sẽ bị xử phạt theo quy định trên.

   Trên đây là quy định về mức xử phạt đối với công ty không đóng kinh phí công đoàn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn