Công ty không trả lương những ngày chưa nghỉ cho NLĐ có bị phạt?

Ngày hỏi:16/02/2019

Tôi làm việc cho công ty đã lâu, mấy năm trước tôi đều nghỉ hết phép nhưng trong năm 2018 tôi nghỉ ít và đến hết năm tôi vẫn còn mấy ngày phép (vẫn còn 3 ngày phép chưa nghỉ). Vậy cho tôi hỏi tôi có được thanh toán tiền lương của 3 ngày phép chưa nghỉ đó hay không? Nếu công ty không thanh toán cho tôi tiền của 03 ngày nghỉ phép đó thì công ty có bị phạt không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được thanh toán tiền lương của 3 ngày phép chưa nghỉ?

   Theo quy định tại Bộ Luật lao động 2012 thì người lao động (NLĐ) có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động từ 12 đến 16 ngày tùy thuộc vào điều kiện, môi trường lao động. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc cho một NSDLĐ thì số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

   Tại Điều 114 Bộ Luật lao động 2012 có quy định:

   "Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

   1. NLĐ do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

   2. NLĐ có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền."

   Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì trường hợp NLĐ chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo quy định của pháp luật thì NSDLĐ có trách nhiệm thanh toán tiền lương cho NLĐ bằng tiền những ngày mà NLĐ chưa nghỉ.

   Do đó: Trường hợp bạn làm việc cho công ty nhiều năm, nhưng trong năm 2018 bạn nghỉ ít và đến hết năm bạn vẫn còn 03 ngày phép chưa nghỉ, thì công ty có trách nhiệm thanh toán cho bạn số tiền lương tướng ứng với số tiền lương của 03 ngày nghỉ phép năm trong năm 2018 mà bạn chưa nghỉ theo quy định của pháp luật.

   Công ty không thanh toán 3 ngày phép chưa nghỉ thì có bị phạt?

   Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP thì phạt tiền NSDLĐ có một trong các hành vi trả lương không đúng quy định cho những ngày NLĐ chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây:

   - Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 NLĐ;

   - Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 NLĐ;

   - Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 NLĐ;

   - Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 NLĐ;

   - Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 NLĐ trở lên.

   Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì trường hợp NSDLĐ không trả lương cho NLĐ đối với những ngày NLĐ chưa nghỉ hàng năm thì tùy từng trường hợp, tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến đến 50.000.000 đồng.

   Ngoài ra, còn buộc phải trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương của những ngày NLĐ chưa nghỉ hàng năm tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

   Do đó: Trường hợp công ty bạn không thanh toán tiền lương của những ngày NLĐ chưa nghỉ hàng năm thì tùy từng trường hợp, tính chất, mức độ mà công ty có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến đến 50.000.000 đồng. Buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương của những ngày bạn và những NLĐ khác chưa nghỉ theo quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn