Công ty phải chi trả lương nhân viên thế nào khi yêu cầu nhân viên tự cách ly dịch Covid-19?

Ngày hỏi:02/07/2020

Vừa qua các nhân viên công ty tôi đi nghỉ phép (vì những lý do cấp thiết) ở khu có bệnh COVID-19 về. Công ty tôi có yêu cầu nhân viên tự cách ly 14 ngày, rồi mới đến làm việc. Vậy xin hỏi, công ty tôi phải chi trả lương cho nhân viên như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 98 Luật lao động 2012 quy định tiền lương ngừng việc như sau:

   - Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

   + Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

   + Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

   + Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

   Như vậy trường hợp trên của bạn do nguyên nhân khách quan là dịch bệnh nguy hiểm và công ty yêu cầu tự cách ly thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT