Công ty phải đóng 2% kinh phí công đoàn dù không thành lập công đoàn?

Ngày hỏi:19/01/2019

Công ty tôi thời điểm hiện tại không có thành lập công đoàn cơ sở. Vậy hàng tháng công ty tôi có nghĩa vụ phải đóng kinh phí công đoàn 2% hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại tại Luật Công đoàn 2012 thì công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tài chính của Công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

   - Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng;

   - Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;

   - Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

   - Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

   Mặt khác, theo quy định tại Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP thì đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

   - Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

   - Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

   - Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

   - Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

   - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

   - Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

   - Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

   Như vậy: Căn cứ quy định trích dẫn trên đây thì các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư có trách nhiệm đóng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật, mà không phân biệt tại các doanh nghiệp đó đã thành lập công đoàn cơ sở hay chưa.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn thời điểm hiện tại không có thành lập công đoàn cơ sở, nhưng hàng tháng công ty bạn có trách nhiệm phải đóng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

   Mức đóng kinh phí công đoàn đối với công ty bạn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn