Công ty phải trả lương cho công nhân như thế nào khi phải ngừng việc do mất điện?

Ngày hỏi:24/12/2018

Chúng tôi là công nhân nhà máy may công nghiệp tại địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vừa qua, công ty có sự cố về điện dấn đên mất điện toàn nhà máy nên công ty không thể làm việc mà phải ngừng việc để chờ khắc phục. Vậy cho hỏi, thời gian này công nhân không làm việc, công ty có nghĩa vụ phải trả lương cho công nhân không, vì lỗi không phải do công ty mà đó là sự cố thôi?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 98 Bộ luật lao động 2012 có quy định:

   "Điều 98. Tiền lương ngừng việc

   Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

   1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

   2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

   3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định."

   Như vậy: Trường hợp vì sự cố về điện mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động mà người lao động phải ngừng việc, thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc cho người lao động.

   Khi đó, tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn là nhà máy may công nghiệp có sự cố về điện dấn đên mất điện toàn nhà máy nên công ty không thể làm việc mà phải ngừng việc để chờ khắc phục mà không phải do lỗi của công ty, của công nhân. Thì công ty có nghĩa vụ phải trả lương ngừng việc cho công nhân.

   Về nguyên tắc, mức lương ngừng việc mà công ty phải trả cho công nhân do công ty và công nhân tự thỏa thuận với nhau, nhưng không được thấp hơn mức 3.980.000 đồng/tháng (Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP)

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn