Công văn 1568 của bộ Nội Vụ 16/5/2014 đươc hiểu như thế nào?

Ngày hỏi:28/10/2015
Cháu đọc bài báo VoV .vn có nói không xét đặc cách vào cơ quan công lập (Công văn 1568 của bộ Nội Vụ 16/5/2014 của Bộ Nội Vụ) vậy công văn nay đươc hiểu như thế nào? Như vậy công văn này có thay đổi điều kiện xét đặc cách theo nghị định 29/2012 không? Cháu xin cảm ơn

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Khoản 4, Công văn số 1586/BNV-CCVC ngày 16 tháng 5 năm 2014 về việc tăng cường công tác tuyển dụng công chức, viên chức quy định như sau: “Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện thông qua phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức quy định tại Điều 19, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và xét tuyển đặc cách viên chức quy định tại Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP chỉ thực hiện để tuyển dụng những người có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm công tác đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

   Các Bộ, ngành, địa phương không áp dụng quy định về các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, xét tuyển đặc cách đối với viên chức hoặc chỉ ký hợp đồng lao động để thay hoàn toàn cho việc tuyển dụng thông qua phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển.”

   Như vậy, nội dung trên nhấn mạnh lại một sô quy định của Nghị định 24/2010/NĐ-CPNghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng công chức, viên chức để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn