Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải lập biên bản?

Ngày hỏi:18/09/2020

Công ty tôi sắp tổ chức kỷ luật lao động đối với người lao động trong công ty tôi. Vậy khi tiến hành cuộc họp kỷ luật lao động thì có bắt buộc phải lập biên bản không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải lập biên bản?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 3 Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về trình tự xử lý kỷ luật lao động như sau:
   Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.
   Như vậy, theo quy định trên thì cuộc họp xử lý kỷ luật bắt buộc phải lập biên bản và thông báo cho những thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Do đó, công ty bạn khi xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ phải lập biên bản.
   Trân trọng!

  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn