Đã nhận BHXH 1 lần có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Ngày hỏi:12/10/2021

Cho hỏi: Theo quy định thì trường hợp đã làm thủ tục và nhận BHXH 1 lần thì có được nhận chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 116 nữa không? Mong sớm nhận hồi đáp. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đã nhận BHXH 1 lần có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg hướng dẫn chi tiết Nghị quyết 116 có quy định: Đối tượng nhận hỗ trợ.

   - Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

   + Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

   + Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

   - Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

   Và tại Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020, có quy định:

   Lập danh sách và hồ sơ người lao động giải quyết BHXH một lần còn thời gian BHTN chưa hưởng; người tham gia hưởng, dừng, hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi Phòng/Tổ quản lý thu để đối chiếu và xác nhận lại dữ liệu tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng trên cơ sở dữ liệu thu toàn quốc.

   Vậy nên, trường hợp NLĐ đã hưởng BHXH một lần mà chưa hưởng BHTN chưa hưởng thì vẫn được bảo lưu. Người lao động đã hưởng BHXH một lần, nhưng có thời gian tham gia BHTN trong khoảng thời gian theo quy định nêu trên từ ngày 01/1/2020 đến hết 30/9/2021 thì vẫn được hưởng chế độ theo Nghị quyết 116.

   Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là: NLĐ tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp đã đủ điều kiện hưởng BHTN theo đúng quy định. Tuy nhiên vì một số lý do như chưa muốn nhận BHTN ngay, đã làm hồ sơ nhưng không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp … thì thời gian chưa hưởng BHTN trong giai đoạn này sẽ được bảo lưu và cộng dồn để tính cho lần hưởng tiếp theo.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT