Đã tìm được việc làm có hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Ngày hỏi:23/09/2013

Chồng của bà Đào Thị Lanh (TP. Hải Phòng) ký hợp đồng làm việc tại 1 công ty từ tháng 8/2011, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Từ tháng 2/2013 đến nay, do nguyên nhân khách quan nên chồng bà nghỉ không lương và vẫn đóng đủ các loại bảo hiểm. Bà Lanh muốn được biết, nếu chồng bà chưa tìm được công việc mới, thì phải làm những thủ tục gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Chồng bà có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục được không? Trong thời gian hưởng chế độ BHTN có được tham gia BHXH tự nguyện không? Khi tìm được việc làm mới có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa không?

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Điều kiện hưởng BHTN

   Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN đã được sửa đổi, bổ sung thì người thất nghiệp là người đang đóng BHTN mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện sau:

   - Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

   - Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

   - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXHngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung thì người đang đóng BHTN là người có tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN, tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

   - Người lao động có các tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH.

   - Người lao động có các tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị.

   Như vậy, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP và là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH thì được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

   Trình tự, thủ tục hưởng BHTN

   Theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chồng bà Thanh nghỉ việc nếu chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi chấm dứt hợp đồng lao động để đăng ký thất nghiệp.

   Về hồ sơ hưởng BHTN, theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thì trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, chồng bà Thanh phải trực tiếp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng BHTN cho Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi ông đăng ký thất nghiệp hoặc cơ quan lao động nơi chuyển đến để hưởng BHTN.

   Thời hạn giải quyết hưởng BHTN

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thì 2 trong thời hạn 20 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan lao động có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét và giải quyết hưởng các chế độ BHTN; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Như vậy, chồng bà Thanh không thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục đề nghị hưởng BHTN mà phải trực tiếp làm.

   Hưởng trợ cấp một lần

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại.

   Đối với việc tham gia bảo hiểm tự nguyện, theo quy định tại Điều 69 Luật BHXH thì người lao động được tham gia bảo hiểm tự nguyện nếu không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn