Đăng ký thang, bảng lương của Doanh nghiệp?

Ngày hỏi:25/01/2016

Tôi đang là chủ doanh nghiệp A, cho tôi hỏi theo quy định hiện hành doanh nghiệp có phải đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan nhà nước không?

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 93 Bộ luật lao động 2012:

   “ Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.”

   Căn cứ khoản 6 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 hướng dẫn BLLĐ về Tiền lương:

   “Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.”

   Như vây, theo các quy định trên thì:

   Sau khi xây dựng thang lương, bảng lương, doanh nghiệp không phải đăng ký thang lương, bảng lương này với Sở lao động TB&XH như trước kia.

   Sau khi xây dựng thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải gửi thang lương, bảng lương tới Phòng lao động TB&XH thuộc UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở như một hình thức thông báo.


  Nguồn:

  Trang thông tin tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn