Đang nghỉ thai sản có phải đóng đoàn phí công đoàn không?

Ngày hỏi:06/03/2019

Em hiện đang nghỉ việc hưởng Chế độ thai sản theo quy định của pháp luật ạ. Em cũng hiện đang là đoàn viên trong công đoàn tại công ty. Vậy cho em hỏi, trong thời gian em nghỉ thai sản thì em có phải đóng đoàn phí cho công đoàn hay không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013 thì đoàn phí Công đoàn do đoàn viên đóng hằng tháng bằng một phần trăm (1%) tiền lương.

   Mặt khác, theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ thì mức đóng đoàn phí hằng tháng đối với Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối) bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây là việc đóng đoàn phí công đoàn là trách nhiệm của đoàn viên khi tham gia công đoàn. Do đó, trường hợp bạn đang là đoàn viên trong công đoàn tại công ty, bạn có trách nhiệm đóng đoàn phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

   Tuy nhiên, Theo quy định tại Khoản 6 Điều 23 Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ thì đoàn viên công đoàn thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không phải đóng đoàn phí công đoàn:

   - Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí;

   - Đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trong thời gian đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên thì đoàn viên không phải đóng đoàn phí công đoàn.

   Do đó: Trường hợp bạn đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản (theo quy định thì ít nhất là 06 tháng) nên bạn không phải đóng đoàn phí công đoàn đối với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghỉ thai sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn