Đang trong thời gian nghỉ thai sản có ký hợp đồng lao động được không?

Ngày hỏi:06/02/2017

Chị vừa thi tuyển viên chức xong, ngày 01/4 này ký hợp đồng làm việc chính thức, mà chị đang trong thời gian nghỉ thai sản, thì có thể ký hợp đồng được hay không?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Điều 19 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định:
   “Điều 19. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc
   1. Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo thông báo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định này.
   2. Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhân việc, trừ trường hợp hợp đồng làm việc quy định thời hạn khác. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.
   3. Trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đến nhận việc sau thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký kết.”
   Như vậy, trong thời gian nghỉ thai sản thì chị vẫn phải đến ký hợp đồng trong thời hạn luật định nhưng chị có thể thỏa thuận thời gian đến nhận việc khi ký kết hợp động. Nếu đến thời hạn nhận việc mà không đến nhận việc được thì chị có thể làm đơn gia hạn.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghỉ thai sản
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn