Dạy học ở thôn ĐBKK được hưởng phụ cấp thu hút

Ngày hỏi:01/09/2016

Năm học 2016-2017, tôi được điều động về một trường với 100% là học sinh dân tộc dạy lớp ghép 2 và 3. Điểm trường tôi dạy thuộc thôn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên xã đó lại không thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tôi có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP không?

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Theo Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ "Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn", quy định: Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

   Về phụ cấp thu hút, theo Điều 4 Nghị định trên quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

   Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

   - Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

   - Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   Như vậy, với quy định nêu trên và nếu thôn, bản bạn công tác thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo quyết định của cấp có thẩm quyền, thì bạn hoàn toàn được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP.


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn