Đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Ngày hỏi:07/03/2019

Tôi đã 55 tuổi, công ty cho nghỉ vì hết tuổi lao động. Tôi mới đóng BHXH được 9 năm. Vậy tôi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

   ...

   Theo Điều 49 Luật Việc làm 2013 thì:

   Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

   1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

   a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

   b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

   2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

   ...

   Như vậy, theo quy định này thì trường hợp mẹ bạn đủ tuổi nghỉ hưu nhưng mới chỉ có 9 năm đóng BHXH nên chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Do đó, mẹ bạn khi nghỉ việc có thể nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn