Đi làm ngày đèn đỏ NLĐ được hưởng thêm lương?

Ngày hỏi:20/01/2021

Xin hỏi, người lao động nữ khi đi làm trùng vào ngày đèn đỏ thì có được hưởng thêm tiền không anh chị?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đi làm ngày đèn đỏ NLĐ được hưởng thêm lương?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 3 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/02/2021) quy định về nghỉ trong thời gian hành kinh của lao động nữ như sau:

   - Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Số ngày có thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc trong một tháng; thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người sử dụng lao động;

   - Trường hợp lao động nữ có yêu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại điểm a khoản này thì hai bên thỏa thuận để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ;

   - Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản này, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ và thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động.

   Như vậy, theo quy định trên thì người lao động nữ trong thời gian hành kinh sẽ có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

   Tuy nhiên, nếu người lao động không có nhu cầu nghỉ và người sử dụng lao động đồng ý người lao động làm việc thì sẽ người lao động được trả thêm tiền lương đó.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn