Đi làm sau khi nghỉ hưu có được trợ cấp thôi việc?

Ngày hỏi:06/01/2021

Chuyên viên đơn vị chúng tôi có quyết định hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021 nhưng hiện tại vẫn vừa hưởng lương hưu vừa đi làm tiếp cho đơn vị. Nếu sau này người này nghỉ, đơn vị có phải trả trợ cấp thôi việc không vì họ đã có lương hưu rồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điều 34 và Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Lao động 2019 thì khi người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên chấm dứt hợp đồng lao động theo các trường hợp sau, họ được nhận trợ cấp thôi việc:

   - Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

   - Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

   - Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

   - Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại Khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

   - Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.

   - Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

   - Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

   - Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

   Khoản 2 Điều 46 Bộ luật này đồng thời xác định:

   Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

   Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Việc làm 2013 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động nhưng đang hưởng lương hưu thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

   Kết hợp các quy định trên, ta thấy người lao động đang hưởng lương hưu mà làm việc cho đơn vị chị thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

   Do đó, khi họ chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong những trường hợp trên thì đơn vị mình phải chi trả trợ cấp thôi việc cho họ, mỗi năm làm việc trả trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Thời gian để tính năm làm việc được xác định từ thời điểm tiếp tục làm việc cho đơn vị chị sau khi nghỉ hưu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn