Điểm ưu tiên khi thi công chức có được cộng dồn các đối tượng không?

Ngày hỏi:26/11/2019

Tôi là người dân tộc thiểu số và hoàn thành Nghĩa vụ quân sự (đã xuất ngũ), vậy khi thi công chức tôi có được cộng 10 điểm (cộng 7.5 điểm đối với người dân tộc tiểu số + 2.5 điểm đối với người hoàn thành Nghĩa vụ quân sự) không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định: Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

   Bên cạnh, đối với người tham gia là người dân tộc thiểu số sẽ được cộng 7.5 điểm trong vòng 2 thi tuyển công chức.

   Đối với người tham gia đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được cộng 2.5 điểm trong vòng 2 thi tuyển công chức.

   Theo thông tin bạn cung cấp bạn thuộc 2 đối tượng trên, vậy nên bạn sẽ được hưởng xét công điểm ưu tiên cao nhất vào kết thi tại vòng 2 là 7.5 điểm, chứ không được cộng dồn.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn