Điều chỉnh giá hợp đồng khi bổ sung công việc

Ngày hỏi:30/07/2013

Bộ Xây dựng giải đáp một số thắc mắc của Quỹ phát triển nhà ở TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi phát sinh công việc trong quá trình thi công.

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Theo hướng dẫn, về nguyên tắc, việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của nhà nước có liên quan.

   Đơn giá trong hợp đồng là đơn giá cố định, được hiểu là đơn giá đã được chủ đầu tư và nhà thầu chấp thuận để thực hiện công việc tương ứng với yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và các điều kiện thực hiện hợp đồng đã được thống nhất.

   Trường hợp trong quá trình thi công phát sinh công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thương thảo, thống nhất đơn giá thực hiện những công việc này làm cơ sở cho thanh toán hợp đồng.

   Tuy nhiên, chủ đầu tư cần lưu ý xem xét tình huống đơn giá thực hiện công việc bổ sung đã được tính toán trong một đơn giá tổng hợp khác trong hợp đồng đã ký kết chưa? Nếu đã tính thì không được điều chỉnh bổ sung.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn