Điều kiện cấp phép đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày hỏi:15/02/2016
Xin Quý báo cho biết những đối tượng nào được gọi là lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam? Điều kiện để các đối tượng này được cấp phép?

  Nội dung này được Báo Văn Hóa tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ thì:

   1. Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:

   - Thực hiện hợp đồng lao động;

   - Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

   - Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

   - Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

   - Chào bán dịch vụ;

   - Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   - Tình nguyện viên;

   - Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

   - Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

   - Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

   2. Điều kiện cấp giấy phép lao động:

   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

   - Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

   - Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

   - Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

   - Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.


  Nguồn:

  Báo Văn Hóa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn