Điều kiện để được chuyển công tác?

Ngày hỏi:21/01/2016
kính chào quí sở!tôi hiện đang công tác tại viện hàn lâm khoa học việt nam,tôi có bằng thạc sĩ đang nghiên cứu sinh,là viên chức,do điều kiện gia đình tôi muốn chuyển về làm ở đà nặng.vậy tôi xin hỏi quí sở tôi có chuyển được không và thủ tục như thế nào(nếu được)tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Hiện nay, thủ tục, thẩm quyền quyết định việc tiếp nhận công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị không thuộc UBND thành phố Đà Nẵng đến công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng được quy định tại các văn bản:

   - Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý;

   - Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý.

   Các cá nhân có nguyện vọng về công tác tại cơ quan, đơn vị nào thuộc UBND thành phố Đà Nẵng thì có thể tự liên hệ và nộp hồ sơ trực tiếp tại đơn vị đó để được xem xét, tiếp nhận và làm thủ tục tiếp nhận theo quy định tại các văn bản nêu trên. Để tìm đọc các văn bản nêu trên, xin bà vui lòng truy cập vào mục Văn bản QPPL trên website của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ http://noivu.danang.gov.vn.

   Nếu có nguyện vọng giảng dạy tại các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bà có thể nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường Trung học phổ thông) và Phòng Giáo dục và Đào tạo của UBND các quận, huyện (đối với các trường Trung học cơ sở) vào các đợt xét tuyển viên chức (thường là vào đầu mỗi năm học) khi có thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn