Điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Ngày hỏi:23/10/2018

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì điều kiện được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Điều 24 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 thì người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được người sử dụng lao động bồi dưỡng bằng hiện vật.

   Người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi đáp ứng các điều kiện hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH thì người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:

   - Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

   - Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

   Việc xác định các yếu tố người lao động đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (gọi tắt là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động).

   Việc bồi dưỡng bằng hiện vật theo nguyên tắc sau đây:

   - Giúp tăng cường sức đề kháng và thải độc của cơ thể;

   - Bảo đảm thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm;

   - Thực hiện trong ca, ngày làm việc, trừ trường hợp đặc biệt do tổ chức lao động không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ bồi dưỡng
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn