Điều kiện được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động

Ngày hỏi:23/08/2011

Ông Phạm Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Nam) có thời gian tham gia Quân đội là 15 năm 8 tháng, được hưởng trợ cấp mất sức lao động từ tháng 1/1994-2/2003. Từ tháng 3/2003 đến nay ông Lĩnh bị cắt tiền trợ cấp. Ông Lĩnh hỏi ông có tiếp tục được hưởng trợ cấp không, nếu được thì cần phải làm những thủ tục gì?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ hồ sơ đang lưu trữ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam: Ông Phạm Hồng Lĩnh sinh năm 1960; số sổ trợ cấp mất sức lao động là 586398; thời gian công tác thực tế là 15 năm 8 tháng; thời gian công tác đã quy đổi là 20 năm 8 tháng; nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động từ ngày 1/1/1994.

   Thực hiện Quyết định số 60/HĐBT ngày 1/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), ngày 25/6/2004 Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 07/QĐ-CĐCS về việc thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động kể từ ngày 1/5/2004 đối với ông phạm Hồng Lĩnh vì lý do đã hưởng hết ½ thời gian công tác quy đổi.

   Đối chiếu với quy định của Nhà nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam khẳng định việc cắt trợ cấp mất sức lao động của ông Lĩnh kể từ ngày 1/5/2004 là đúng quy định.

   Về việc tiếp tục được hưởng trợ cấp của ông Lĩnh, theo Quyết định số613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đã hết hạn hưởng trợ cấp, không thuộc diện hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 1/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ mà có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm; khi hết tuổi lao động (nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi) thì được hưởng trợ cấp hàng tháng.

   Đối chiếu với quy định trên, ông Lĩnh sinh năm 1960, đến nay vẫn chưa đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg nêu trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn