Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Ngày hỏi:13/04/2015
Xin cho biết điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

  • 1. Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

   1.1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

   b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

   c) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

   1.2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại tiểu mục 1.1 mục này.

   2. Người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

   2.1. Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại;

   2.2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại tiểu mục 2.1. mục này.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn