Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút

Ngày hỏi:03/07/2014
Cháu là cán bộ khuyến nông phụ trách địa bàn xã thuộc quản lý của Trạm Khuyến nông huyện (mỗi tuần chúng cháu làm việc 4 ngày ở xã và một ngày họp giao ban ở Trạm Khuyến nông huyện). Cháu nhận quyết định vào làm việc từ ngày 1 tháng 6 năm 2013 và được phân công phụ trách xã đặc biệt khó khăn, hưởng lương 2,34 và hưởng khu vực 0,5 theo địa bàn xã. Vậy cháu xin hỏi luật gia như trường hợp của cháu thì có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ (Thông tư số 08) về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định đối tượng áp dụng hưởng phụ cấp thu hút bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại nghị định này. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. Phụ cấp thu hút được quy định như sau: Đối tượng quy định nêu trên được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau: Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. Nếu đến công tác sau ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Từ quy định nêu trên cho thấy, bạn công tác ở Trạm Khuyến nông, có trụ sở không phải là địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Bạn chỉ được phân công phụ trách và làm việc 1 tuần 4 ngày ở xã có điều kiện đặc biệt khó khăn. Do đó, bạn không được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn