Điều kiện nghỉ công tác khi không đủ tuổi tái cử

Ngày hỏi:21/05/2015
Tôi là Phó chủ tịch UBND xã, đến tháng 6/2016 thì tôi hết nhiệm kỳ của UBND xã, đến tháng 10/2016 tôi mới đủ 60 tuổi theo Luật Lao động. Nhưng tôi chưa đủ 20 năm đóng BHXH (đến tháng 6/2015 mới được 16 năm). Theo quy định của Đảng tôi không đủ tuổi cơ cấu vào BCH Đảng ủy khóa 2015-2020. Vậy trường hợp của tôi nếu tháng 6/2015 tôi xin nghỉ việc UBND xã thì tôi được hưởng chính sách nào theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015, và tôi không làm đơn nghỉ Phó chủ tịch UBND xã thì tôi có được tiếp tục công tác đến hết nhiệm kỳ của UBND xã không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định 26/2015 ngày 9/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội, trong đó có quy định cho nghỉ hưu trước tuổi, cho tiếp tục công tác đến khi đủ tuổi nghỉ hưu và nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Tại Điều 4 của nghị định này quy định: Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp. Trường hợp không thể bố trí được công tác phù hợp thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định. Trường hợp vị trí công tác mới không quy định mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ (không phải là chức danh lãnh đạo) hoặc có mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ thấp hơn mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng thì thực hiện bảo lưu mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng trong 6 tháng; từ tháng thứ 7 trở đi hưởng mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) của vị trí công tác mới. Áp dụng trường hợp của anh, anh không đủ điều kiện về tuổi để tái bổ nhiệm vào nhiệm kỳ mới nhưng về năm đóng BHXH anh mới có 16 năm (trong luật quy định phải từ 20 năm trở lên). Do đó, anh không đủ điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi, mà anh tiếp tục công tác đến hết nhiệm kỳ, sau đó đơn vị sẽ bố trí công tác khác cho phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ để chờ đủ tuổi và đủ 20 năm BHXH để được nghỉ hưu theo quy định chung của Luật Bảo hiểm xã hội.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn