Đình chỉ công việc

Tạm đình chỉ công việc có phải là hình thức kỷ luật lao động không? Khi nào người lao động bị tạm đình chỉ công việc?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Điêu 125 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định các hình thức kỷ luật lao động bao gồm: Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc cách chức; Sa thải. Như vậy, tạm đình chỉ công việc không phải là hình thức kỷ luật lao động.
   Việc đình chỉ công việc của NLĐ do NSDLĐ quyết định nhưng phải theo quy định tại Điều 129 Bộ luật Lao động 2012: NSDLĐ có quyền tạm đình chỉ công việc của NLĐ khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của NLĐ được thực hiện sau khi NSDLĐ tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn