Định mức lao động của báo cáo kết quả thu ảnh viễn thám năm 2019

Ngày hỏi:05/09/2019

Cho tôi hỏi định mức lao động của Báo cáo kết quả thu ảnh viễn thám năm 2019 được quy định thế nào? Nhờ anh chị giải đáp, cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 2.1 Phần II Thông tư 12/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 20/9/2019 quy định định mức lao động của báo cáo kết quả thu ảnh viễn thám như sau:

   + Nội dung công việc:

   - Báo cáo đánh giá kết quả thu ảnh so với yêu cầu đặt chụp ảnh.

   - Báo cáo đánh giá khả năng cập nhật metadata ảnh viễn thám.

   - Kiểm tra thông tin ảnh sau khi được cập nhật.

   + Phân loại khó khăn: Không phân loại khó khăn.

   + Định biên: 01 KS3, 01 KS4, 01 KS5 (hoặc tương đương).

   + Định mức: công nhóm/ngày vận hành.

   Bảng 09

   STT

   Công việc

   Định biên

   Mức

   1

   Báo cáo đánh giá kết quả thu ảnh so với yêu cầu đặt chụp ảnh

   01 KS3

   0,3

   2

   Báo cáo đánh giá khả năng cập nhật metadata ảnh viễn thám

   01 KS4

   0,2

   3

   Kiểm tra thông tin ảnh sau khi được cập nhật

   01 KS5

   0,1

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn