Định mức lao động của đánh giá độ che phủ mây trong việc vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám

Ngày hỏi:05/09/2019

Được biết mới có quy định về định mức kinh tế kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám, anh chị cho hỏi theo quy định này thì định mức lao động của đánh giá độ che phủ mây được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 2.1 Phần II Thông tư 12/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 20/9/2019 quy định định mức lao động của đánh giá độ che phủ mây như sau:

   + Nội dung công việc

   - Chia cảnh ảnh thành các phần bằng nhau.

   - Đánh giá độ che phủ mây cho từng phần bằng phần mềm

   - Tổng hợp kết quả đánh giá.

   - Thống kê kết quả thu và ghi vào sổ trực.

   + Phân loại khó khăn: Không phân loại khó khăn.

   + Định biên: 01 KS5 (hoặc tương đương).

   + Định mức: công/ngày vận hành.

   Bảng 05

   STT

   Công việc

   Định biên

   Mức

   1

   Chia cảnh ảnh thành các phần bằng nhau

   01 KS5

   0,6

   2

   Đánh giá độ che phủ mây cho từng phần

   3

   Tổng hợp kết quả đánh giá

   4

   Thống kê kết quả thu và ghi vào sổ trực

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn