Định mức lao động của vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám theo chế độ khẩn cấp

Ngày hỏi:05/09/2019

Cho tôi hỏi quy định mới được ban hành của Bộ TNMT về định mức kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám quy định như thế nào về định mức lao động của vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám theo chế độ khẩn cấp?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 2.1 Phần II Thông tư 12/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 20/9/2019 quy định định mức lao động của vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám theo chế độ khẩn cấp như sau:

   + Nội dung công việc:

   Việc vận hành trạm thu theo chế độ khẩn cấp được thực hiện khi có yêu cầu trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và thực hiện theo các bước công việc sau:

   - Công tác chuẩn bị trước khi thu nhận.

   - Thu nhận và xử lý tín hiệu vệ tinh.

   - Đánh giá chất lượng ảnh viễn thám.

   - Đánh giá độ che phủ mây.

   - Cập nhật danh mục dữ liệu ảnh viễn thám.

   - Sao lưu dữ liệu viễn thám mức 0.

   - Theo dõi và đánh giá đơn hàng chụp ảnh viễn thám.

   - Báo cáo kết quả thu ảnh viễn thám.

   - Phối hợp vận hành giữa trạm thu dữ liệu viễn thám và trạm điều khiển vệ tinh viễn thám.

   - Xử lý sự cố kỹ thuật

   - Bảo trì hệ thống trạm thu dữ liệu viễn thám.

   Do việc vận hành trạm thu theo chế độ khẩn cấp không phải là nhiệm vụ thường xuyên mà là nhiệm vụ đột xuất nên tỷ trọng thời gian so với quá trình vận hành thường xuyên chỉ chiếm khoảng 10%.

   + Phân loại khó khăn: Không phân loại khó khăn.

   + Định biên: 01 KS2, 02 KS3, 04 KS4, 02 KS5 (hoặc tương đương).

   + Định mức: công nhóm/ngày vận hành.

   Bảng 10

   STT

   Công việc

   Định biên

   Mức

   1

   Vận hành trạm thu theo chế độ khẩn cấp

   01 KS2

   0,1

   02 KS3

   0,2

   04 KS4

   0,4

   02 KS5

   0,2

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn