Định mức lao động của xử lý sự cố kỹ thuật trong việc vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám

Ngày hỏi:05/09/2019

Xin chào, tôi nghe nói Bộ tài nguyên môi trường mới ban hành thông tư quy định về định mức kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám, anh chị cho hỏi theo quy định này thì định mức lao động của xử lý sự cố kỹ thuật được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 2.1 Phần II Thông tư 12/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 20/9/2019 quy định định mức lao động của xử lý sự cố kỹ thuật như sau:

   + Nội dung công việc:

   - Miêu tả sự cố vào sổ theo dõi.

   - Tổ chức họp nhóm để xử lý sự cố và Ghi chép chi tiết các bước xử lý sự cố.

   + Phân loại khó khăn: Không phân loại khó khăn.

   + Định biên: 01 KS5 (hoặc tương đương).

   + Định mức: công/ngày vận hành.

   Bảng 12

   STT

   Công việc

   Định biên

   Mức

   1

   Miêu tả sự cố, tổ chức họp nhóm để xử lý sự cố và ghi chép chi tiết các bước xử lý sự cố

   01 KS5

   0,1

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn