DN có công nhân làm thêm trên 200 giờ có phải thông báo không?

Ngày hỏi:30/01/2021

Doanh nghiệp mình thuộc một trong những doanh nghiệp có đối tượng công nhân được phép làm thêm từ 200 giờ trở lên. Không biết bên mình chỉ lưu hành giấy tờ nội bộ hay phải làm văn bản thông báo với Sở không? Theo văn bản mới ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/02/2021) quy định về thông báo về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm như sau:

   1. Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, người sử dụng lao động phải thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại các nơi sau:

   a) Nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm;

   b) Nơi đặt trụ sở chính, nếu trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

   2. Việc thông báo phải được thực hiện chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

   3. Văn bản thông báo theo Mẫu số 02/PLIV Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

   Như vậy, sắp tới đây khi doanh nghiệp bạn có sử dụng người lao động làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ thì phải làm văn bản thông báo tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn