Độ tuổi nghỉ hưu năm 2022 theo Bộ luật Lao động 2019

Ngày hỏi:19/12/2019

Chú tôi muốn nghỉ hưu năm 2022 thì chú tôi phải đủ bao nhiêu tuổi? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực 1/1/2021) quy định:

   Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

   Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

   Theo Bộ Luật lao động năm 2019 thì trong điều kiện lao động bình thường chú bạn sẽ đủ tuổi nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 6 tháng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Độ tuổi nghỉ hưu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn