Độ tuổi thấp nhất để nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế?

Ngày hỏi:24/03/2021

Tôi công tác trong ngành giáo dục từ năm 1995. Nay dự định về hưu trước tuổi do có tinh giản biên chế. Mà không biết theo quy định hiện nay thì được về sớm nhất vào lúc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Độ tuổi thấp nhất để nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

   "2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động.

   ....

   Điều 169 Bộ luật lao động 2019, quy định tuổi nghỉ hưu người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

   Căn cứ quy định trên, nếu chị thuộc đối tượng tinh giản biên chế thì có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với quy định tuổi nghỉ hưu. Ví dụ: chị sinh năm 1/1973 thì đến 58 tuổi 8 tháng (tức 10/2031) chị đủ tuổi về hưu, nếu chị thuộc đối tượng tinh giản biên chế thì chị về nghỉ hưu trước tuổi sớm nhất vào 53 tuổi 8 tháng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn