Doanh nghiệp được tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng Covid-19 trong thời gian bao lâu?

Ngày hỏi:23/08/2021

Liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi Covid-19. Trường hợp doanh nghiệp được tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng Covid-19 thì sẽ được tạm ngừng đóng trong thời gian bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 6 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, có quy định về thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Như sau:

   1. Người lao động và người sử dụng lao động đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định này được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị.

   2. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Quyết định này thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không quá 12 tháng.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và quỹ tử tuất thì tổng thời gian tạm dừng đóng quỹ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là không quá 12 tháng.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT