Doanh nghiệp giải thể vì lý do kinh tế phải bồi thường gì cho người lao động?

Ngày hỏi:16/11/2020

Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp chúng tôi giải thể vì lý do kinh tế và chấm dứt hợp đồng với người lao động, doanh nghiệp bên tôi cần chi trả những khoản bồi thường nào cho người lao động?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Doanh nghiệp giải thể vì lý do kinh tế phải bồi thường gì cho người lao động?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì lý do kinh tế tại Khoản 2 Điều 44 Bộ luật Lao động 2012 thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế;

   - Thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

   Theo thông tin anh cung cấp, doanh nghiệp bên anh giải thể vì lý do kinh tế. Do vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vì lý do này, công ty phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Bộ luật lao động 2012 thì:

   "Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

   Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này."

   Như vậy, về nguyên tắc, khi người lao động có nguy cơ mất việc vì lý do kinh tế, doanh nghiệp bên anh phải có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động. Trường hợp phải cho người lao động thôi việc thì doanh nghiệp phải chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

   Cụ thể, về mức chi trả được áp dụng như sau:

   - Mỗi người lao động đã làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp bên anh từ 12 tháng trở lên bị mất việc làm được chi trả: mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

   - Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho doanh nghiệp trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được doanh nghiệp chi trả trợ cấp thôi việc (nếu có).

   - Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

   Doanh nghiệp bên anh căn cứ quy định này để giải quyết chi trả chế độ trợ cấp mất việc cho người lao động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn