Doanh nghiệp không đóng BHYT cho lao động hộ nghèo được không?

Ngày hỏi:24/04/2020

Công ty em có 1 bạn mắc bệnh cần mua thuốc uống hàng tháng (bệnh liên quan đến thận điều trị hết đời) hiện bạn đó đang dùng thẻ BHYT hộ nghèo nên tiền thuốc giảm rất nhiều. Nếu đóng bảo hiểm công ty, thì bên bảo hiểm cắt đi của bạn ý cái thẻ y tế hộ nghèo. Khi đó tiền thuốc hằng tháng sẽ phải trả cao hơn rất nhiều.

Cho em hỏi có thể đăng ký cho bạn đó đóng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội thôi được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Doanh nghiệp không đóng BHYT cho lao động hộ nghèo được không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

   Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Luật Bảo hiểm y tế.

   Và theo Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì thứ tự Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

   1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

   a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

   b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

   3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

   h) Người thuộc hộ gia đình nghèo;

   ...

   Như vậy, trường hợp này khi người lao động thuộc 2 đối tượng thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên, cụ thể là do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Vì vậy, công ty phải tham gia BHYT và các loại bảo hiểm khác theo quy định. Công ty không thể chỉ đóng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội thôi.

   Ngoài ra, đối với trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất (có nghĩa là đồng nghiệp của bạn vẫn được hưởng mức hưởng BHYT dành cho đối tượng thuộc hộ nghèo)

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đóng BHYT
  Thủ tục đóng BHYT
  Thủ tục hưởng BHYT
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn