Doanh nghiệp nước ngoài có được phép trực tiếp tuyển dụng lao động không?

Ngày hỏi:06/12/2018

Tôi đang làm phòng nhân sự tại một doanh nghiệp nước ngoài ở TPHCM. Công ty tôi có thông qua Fosco hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM để tuyển dụng lao động. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp của tôi muốn trực tiếp tuyển dụng mà không thông qua các đơn vị trên có được không? Mong Ban biên tập tư vấn, xin cảm ơn 

Ngọc Vinh (vinh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Doanh nghiệp nước ngoài có được phép trực tiếp tuyển dụng lao động không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 75/2014/NĐ-CP thì:

   1. Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam), bao gồm:

   a) Tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền;

   b) Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.

   2. Tổ chức quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sau đây:

   a) Tổ chức nước ngoài quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 2 Nghị định này;

   b) Cá nhân nước ngoài đang làm việc cho tổ chức nước ngoài quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 2 Nghị định này.

   3. Trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này được tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sau đây:

   a) Tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Nghị định này;

   b) Cá nhân nước ngoài đang làm việc cho tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Nghị định này, người nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam.

   Và theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 6 Nghị định 75/2014/NĐ-CP thì:

   2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam có trách nhiệm tuyển chọn, giới thiệu người lao động Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

   3. Hết thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này mà tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam không tuyển chọn, giới thiệu được người lao động Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được trực tiếp tuyển người lao động Việt Nam.

   Như vậy, sau 15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu tuyển lao động, nếu hai đơn vị trên không tuyển chọn, giới thiệu người lao động hoặc người lao động được giới thiệu nhưng không đáp ứng yêu cầu thì doanh nghiệp nước ngoài nơi Anh/Chị làm việc mới được trực tiếp tuyển lao động.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn