Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động có cần ban hành nội quy lao động?

Ngày hỏi:27/09/2021

Xin được hỏi: Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động có cần ban hành nội quy lao động không? Và xin cho biết thêm nội dung ban hành nội quy bao gồm vấn đề nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 118 Bộ luật lao động 2019 quy định nội quy lao động như sau:

   Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

   Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

   - Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

   - Trật tự tại nơi làm việc;

   - An toàn, vệ sinh lao động;

   - Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

   - Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

   - Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

   - Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;

   - Trách nhiệm vật chất;

   - Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

   Như vậy, mặc dù doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động thì vẫn bắt buộc ban hành nội quy lao động. Nhưng nội quy không bắt buộc bằng văn bản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn