Doanh nghiệp thực hiện nội dung thỏa ước lao động tập thể vô hiệu có phạm luật không?

Ngày hỏi:30/10/2018

Ở công ty tôi có một thỏa ước lao động tập thể về việc xử phạt người lao động vi phạm trong một số hành vi nhưng đã bị Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Nhưng công ty tôi vẫn áp dụng các quy định trong thỏa ước đó để xử lý đối với các vi phạm của người lao động. Hành vi của công ty như vậy có vi phạm pháp luật không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động.

   Theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 Bộ luật lao động 2012 thì Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Thoả ước lao động tập thể vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thoả ước trái pháp luật.

   - Thoả ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   + Có toàn bộ nội dung trái pháp luật;

   + Người ký kết không đúng thẩm quyền;

   + Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể.

   Theo quy định tại Điều 80 Bộ luật lao động 2012 thì khi thoả ước lao động tập thể bị tuyên bố vô hiệu thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong thoả ước tương ứng với toàn bộ hoặc phần bị tuyên bố vô hiệu được giải quyết theo quy định của pháp luật và các thoả thuận hợp pháp trong hợp đồng lao động.

   Do đó: Người sử dụng lao động không được áp dụng thỏa ước lao động tập thể vô hiệu hoặc phần thỏa ước lao động tập thể vô hiệu trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên tham gia thoả ước.

   Như vậy: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì thỏa ước lao động tập thể về việc xử phạt người lao động vi phạm của công ty đã bị Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Do đó, công ty không được áp dụng các quy định trong thỏa ước đó để xử lý đối với các vi phạm của người lao động.

   Việc công ty vẫn áp dụng các quy định trong thỏa ước lao động tập thể đã bị Tòa án tuyên bố vô hiệu là vi phạm pháp luật và bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định 95/2013/NĐ-CP thì phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động thực hiện nội dung thỏa ước lao động tập thể đã bị tuyên bố vô hiệu.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn