Đối tượng điều chỉnh lương hưu theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP

Ngày hỏi:23/12/2015

Huỳnh Văn Mãn (tỉnh Tây Ninh), tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/2015. Ông Mãn hỏi, nếu là đối tượng như trên nhưng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng sau ngày 1/1/2015 thì có được hưởng chế độ này không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc quy định đối tượng áp dụng là:

   “Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CPngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/01/2015”.

   Đối chiếu quy định nêu trên, những trường hợp là cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng bắt đầu từ ngày 1/1/2015 thì không thuộc đối tượng được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn