Đối tượng được áp dụng chính sách tinh giản biên chế

Ngày hỏi:06/12/2011

Bà Võ Thị Tuyết Mai (tỉnh Bình Phước) hỏi về trường hợp của ông Huỳnh Quang Ngôn (chồng bà Mai), sinh năm 1956, làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP thì có thuộc đối tượng được áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP không? Theo phản ánh của bà Mai, do mắc bệnh nên tháng 6/2011, ông Ngôn làm hồ sơ xin thôi việc theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo kết quả của Hội đồng giám định y khoa, ông Ngôn có tỷ lệ mất sức lao động là 65%. Nhưng theo Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, do ông Ngôn làm việc theo chế độ hợp đồng được quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 7/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập nên không thuộc đối tượng áp dụng theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP nêu trên. Bà Mai đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải đáp về trường hợp của chồng bà.

  Nội dung này được Bộ Nội vụ tư vấn như sau:

  • Những thông tin bà Mai cung cấp chưa đủ cơ sở để xác định ông Ngôn có thuộc đối tượng được áp dụng diện tinh giản biên chế hay không. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng cung cấp một số thông tin về đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   Điều 1 Nghị định 132/2007/NĐ-CP quy định, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cấp huyện thuộc biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong diện tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP.

   Đối với những người ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn để thực hiện một số loại công việc quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, nếu thuộc diện tinh giản biên chế cũng được hưởng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 132/2007/NĐ-CP.

   Theo quy định về trình tự thực hiện tinh giản biên chế, đối tượng tinh giản phải nằm trong kế hoạch tinh giản biên chế theo từng kỳ/từng năm được UBND tỉnh phê duyệt trong Đề án tinh giản biên chế của cơ quan, tổ chức.

   Ngoài ra, Khoản 4 Điều 2 Nghị định 132/2007/NĐ-CP quy định, đối với đối tượng tinh giản biên chế do năng lực chuyên môn, nghiệp vụ yếu hoặc do sức khỏe không bảo đảm thì trong hồ sơ của những đối tượng này phải có đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liền kề gần đây do năng lực chuyên môn, nghiệp vụ yếu hoặc do thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật kém của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

   Căn cứ các quy định trên, Bộ Nội vụ hướng dẫn bà Mai đối chiếu xem ông Ngôn có thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP hay không hoặc liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước để được hướng dẫn cụ thể.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn