Đối tượng được hỗ trợ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ngày hỏi:05/05/2015

Trong quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các nhóm đối tượng: Hộ nghèo, người có công, người tàn tật, người bị thu hồi đất thì được hưởng tiền ăn 15.000 đ/ngày thực học. Vậy cho tôi hỏi con dâu của người có công đi học có được hưởng chế độ theo quy định về chính sách đào tạo nghề hay không? 

  Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ tư vấn như sau:

  • Tại Khoản c, mục 7.1, Khoản 7, Điều 6 Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

   “Lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được xác định theo quy định tại Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGĐT-BTC ngày 20/11/2006 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giao dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ”

   Theo quy định trên, con dâu người có công đi học nghề không được hỗ trợ theo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.


  Nguồn:

  SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn