Đối tượng được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật thực hiện công tác dân số

Ngày hỏi:27/03/2021

Đối tượng được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật thực hiện công tác dân số được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đối tượng được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật thực hiện công tác dân số được quy định tại Điều 2 Thông tư 02/2021/TT-BYT, cụ thể như sau:

   Tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số bao gồm:

   - Tập thể: Thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu và tương đương (gọi chung là thôn); xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) thực hiện tốt công tác dân số;

   - Cá nhân: là công dân Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện tốt công tác dân số.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn