Đối tượng được thanh toán tiền nghỉ phép năm

Ngày hỏi:07/10/2015

Cử tri tỉnh Lào Cai tiếp tục đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về việc thanh toán tiền nghỉ phép theo Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính. Cử tri đề nghị sửa đổi theo hướng không nên quy định bó hẹp chỉ thanh toán tiền phép cho cán bộ, công chức, viên chức khi có thân nhân (bố, mẹ, con) ốm hoặc chết và giáo viên ngành giáo dục trong thời gian nghỉ hè.

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 (thay thế Bộ luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2007); Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2014/TT-BTC ngày 6/5/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

   Theo đó, ngoài những trường hợp được thanh toán tiền nghỉ phép năm đối với các cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong một số trường hợp vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết; Thông tư số 57/2014/TT-BTC đã mở rộng thêm đối tượng được hưởng thanh toán tiền nghỉ phép như sau:

   “Cán bộ, công chức là người miền xuôi công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc) và người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên làm việc ở miền xuôi có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo Bộ luật Lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán”.

   Như vậy, quy định hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng đã được mở rộng phù hợp với quy định pháp luật lao động hiện hành, đảm bảo quyền lợi của người lao động, phù hợp với khả năng ngân sách Nhà nước.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghỉ phép năm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn