Đối tượng nào được điều chỉnh 8% trợ cấp từ năm 2015

Ông H đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng hạng ¾, tỷ lệ thương tật 41%, mức hưởng trợ cấp là 850.000 đồng/tháng. Ông Hoàng hỏi, từ ngày 1/1/2015 ông có được điều chỉnh tăng 8% mức trợ cấp theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP không? 

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Trường hợp của ông Thái Văn Hoàng thuộc đối tượng hiện đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng. Đối chiếu với quy định tại Điều I Chương I Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc thì ông không thuộc đối tượng điều chỉnh.

   Do vậy, từ ngày 1/1/2015 ông Hoàng không được điều chỉnh tăng thêm 8% mức trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn