Đơn phương chấm dứt hợp đồng có được trợ cấp thôi việc?

Ngày hỏi:08/07/2016

Bà Trần Thị Ngọc Anh (Hà Nội) làm việc tại một doanh nghiệp theo hình thức hợp đồng lao động 1 năm ký 1 lần từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2011 và được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ ngày 1/4/2012. Doanh nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bà Anh từ ngày 1/4/2010. Ngày 31/3/2016, bà đơn phương nghỉ việc theo quy định. Bà Anh hỏi, bà có được doanh nghiệp trả tiền trợ cấp thôi việc không? Nếu được thì tính như thế nào?

  Nội dung này được Báo Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động và Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ, trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên.

   Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 37 của Bộ luật Lao động thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

   Như vậy, trường hợp bà Trần Thị Ngọc Anh làm việc tại công ty theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và đơn phương chấm dứt đúng pháp luật (báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày) thì công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bà Anh theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động.

   Cách tính trợ cấp thôi việc được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội


  Nguồn:

  baoquangninh.com.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn